اسلایدر

اخبار و رویدادها
دسته بندي اخبار 
احصاء اولویت های برنامه های بهبود برای دستیابی به بهره وری شناسایی اولویت های بهره وری دستگاه های تابعه و وابسته وزارت جهاد كشاورزی 
بهبود، تعالی سازمانی، بهره وری
کد خبر : ۱۴۱۶۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 
۹:۲۸:۹  | 
تعداد بازدید : ۷۶
در قالب یک کار علمی(و پژوهشی با روش مختلط) و همدلی تمام معاونت ها و سازمانهای ستادی، سازمانهای جهاد کشاورزی و دیگر واحد های تابعه وزارت جهادکشاورزی ضمن بررسی مشکلات و مسایل مبتلا به بخش، برنامه ها ...

 
تالار پروژه های اقتصادی پیشنهادی با رویکرد مشارکت عمومی - خصوصی   پروژه های تحقیقاتی اقتصادی - اجتماعی و ترویجی

 


گردش کار و فرمت پروژه های مشارکت با بخش خصوصی


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0