پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اسلایدر

اخبار و رویدادها
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۲۱۳۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 
۸:۱۴:۵۵  | 
تعداد بازدید : ۱۳
کد خبر : ۱۲۰۶۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ 
۱۱:۲۱:۵۳  | 
تعداد بازدید : ۲۴
کد خبر : ۱۲۰۴۲۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ 
۱۱:۳۷:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۲۵
کد خبر : ۱۲۰۳۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 
۱۶:۲۸:۸  | 
تعداد بازدید : ۲۹

 
تالار پروژه های اقتصادی پیشنهادی با رویکرد مشارکت عمومی - خصوصی   پروژه های تحقیقاتی اقتصادی - اجتماعی و ترویجی

 
5.3.12.0
V5.3.12.0